A- A A+

הדים

סדרת ההרצאות הדים הוצגה במהלך שנת 2022-2023 ובמהלכה סקרנו את האירועים ההיסטוריים שהתחוללו בקהילות דרוהוביץ' ובוריסלב על מאז מחצית המאה ה-19 ואילך, ואשר השפיעו על חייהם וגורלם של בני משפחותינו עד השואה ובמהלכה.

המרצה, דניאלה מבור.

תודות לורדה גבעולי ודייב בלום שעזרו בהפקה.

להלן קצבי ההרצאות. לצפיה לחצו על הקישור.

  1. ראשית הנפט
  2. שינויים הסטוריים
  3. העידן הפולני
  4. הרוסים באים
  5. תחילת הסוף
  6. בלז'ץ