A- A A+

זיכרון בסלון כפר סבא 2018


מפגש זיכרון בסלון התקיים בכפר סבא ב 12 לאפריל 2018 בביתה של חברתנו לביא הגר, בהשתתפות כשלושים אנשים, בהנחייתה של חנה גרנות.
חברינו מהדור הראשון רוז'ה גריובר ושמואל וכטל שיתפו אותנו בחוויותיהם.
ראו תמונות מהמפגש:

עדותם של האחים רוז'ה גריובר ושמואל וכטל:
חלק ראשון 
חלק שני
סיפורם של אליזבט ויורם הופמן 
סיפורה של יעל שרוני שרף