A- A A+

האירועים הקרובים בארגון


ב-8.1.2019 מפגש בת"א "בינינו ובין עצמנו". והפעם - "זה לא קל להיות דור שני ושלישי לשואה".
נשוחח עם ד"ר סימונה נאור, פסיכיאטרית ופסיכולוגית, שתאיר סוגיות ותשיב לשאלות ככל שיעלו. במידת האפשר, בהמשך הערב יוקרן הסרט: "היהודי האחרון של דרוהוביץ'". שעת המפגש - 18:30.
לפרטים נוספים והרשמה: רונית - 054-488-4498.

ב-26.3.2019 מפגש האזכרה השנתי שלנו.
נושא הערב: מה-היה ואיך-היה: מחנה ההשמדה בבלז'ץ.
ההיסטוריונית והחוקרת ממוזיאון הזיכרון בבלז'ץ, הגב' אווה קופר, תגיע אלינו משם על מנת להשכיל אותנו ולענות על שאלות.
המקום - בית התפוצות, אוניברסיטת ת"א
17:00 - מפגש חברים, 18:00 - כניסה לאולם פרטים נוספים - בהמשך.
want to help

In order to continue the activity of the association we will be happy to welcome your support in the form of donation through our PayPal account.